Meškal vám let? Zrušili vám let?

Môžete mať nárok na odškodné vo výške až 600€

Nenechajte peniažky odletieť z Vašich rúk!

AKÁ ŠKODOVÁ UDALOSŤ SA VÁM STALA?
  Môžete mať nárok na odškodné vo výške až 600€!
  Bez rizika - Keď nevyhráme, neplatíte nič
  Iba šťastní klienti

Kedy Vám vieme pomôcť

Online služby Flight Refund pomôžu tým cestujúcim, ktorých let značne (čiže viac ako 3 hodiny) meškal, neodletel, alebo sa kvôli nadmernej rezervácii leteniek nedostali na daný let za posledných päť rokov.
MEŠKAL MI LET
Prevádzkovanie letov je komplexná činnosť, pri ktorej spolupracuje celý rad odborníkov s cieľom prepravy cestujúcich do cieľového miesta. Dynamický rast leteckej dopravy často spôsobuje preplnenie letísk a vzdušného priestoru v takej miere, že môže dôjsť k oneskoreniu lietadiel. Najčastejšie príčiny meškania sú poveternostné podmienky, preplnené letiská a technické poruchy.
MÔJ LET BOL ZRUŠENÝ
Príčiny zrušenia letu môžu byť rôzne. K zrušeniu letu môže dôjsť zavinením leteckej spoločnosti alebo mimo zavinenia leteckej spoločnosti. Ak aj napriek plnej snahe leteckej spoločnosti nie je možné predísť vonkajším udalostiam, ktoré môžu spôsobiť zrušenie letu, tak hovoríme o udalosti Vis Major (vyššia moc). V týchto prípadoch letecká spoločnosť nemusí platiť odškodné, má len povinnosť zmierniť vzniknuté škody.
ODMIETNUTIE NÁSTUPU DO LIETADLA
Odmietnutie nástupu na palubu je najťažšie dokázateľná kategória. Je veľmi dôležité, aby pasažier vedel dokázať že nenastúpil na palubu lietadla proti vlastnej vôli, v čase keď on disponoval platným palubným lístkom, platnými cestovnými dokladmi, jeho batožina plne vyhovovala požiadavkám dopravcu a bol pripravený na nástup pri bráne v čase a v stave zodpovedajúcemu na odlet.

Ako to funguje?

Flight Refund bezplatne spracuje a skontroluje údaje cestujúceho leteckou dopravou. Ak na základe údajov je cestujúci oprávnený na náhradu škody podľa nariadenia ES, Flight Refund vypočíta najvyššiu možnú refundovanú sumu a následne o tom cestujúceho informuje zaslaním zmluvy o kúpení pohľadávky (postúpení)elektronickou cestou.

Kontrola odškodnenia
Zaregistrujte sa a skontrolujte svoju kompenzáciu online
Začať proces odškodnenia
Po preverení prípadu, začneme proces odškodnenia voči letiskovým spoločnostiam.
Môžete dostať odškodné vo výške až 600€!
Suma odškodného môže byť až 600€. Výška odškodnenia sa odvíja od dĺžky vášho letu.

Prečo mám podávať žiadosť o kompenzáciu?


Podľa európskych zákonov (nariadenie č. 261/2004) má cestujúci v leteckej doprave nárok na odškodnenie až vo výške 600 €, pokiaľ bol jeho let o viac ako 3 hodiny oneskorený, zrušený alebo mu bol z dôvodu nedostatku miest v lietadle odmietnutý nástup na palubu lietadla.
Urobte to sami
Ak začnete sami
Pomalý administračný proces
Dlhá korešpondenčná procedúra s leteckou spoločnosťou
Menšia šanca na úspech
Málo skúseností v administratíve
Stresujúce
Flight Refund
Ak Flight Refund robí špinavú prácu
Platíte iba v prípade úspechu
Môžete ušetriť čas a energiu
Vysoká pravdepodobnosť úspechu
Skúsení odborníci
Bez stresu
Zaberie to iba 5 minút
Poplatky závislé na úspešnosti
Ak to vybavuje právnik
Keď poveríte právnika
Časovo náročné
Úspech nie je zaručený
Málo skúseností v administratíve
Stresujúce
Cena môže byť veľmi vysoká

Ako môžete získať svoje peniaze?Úspech založený na poplatkoch
Flight Refund spolupracuje s medzinárodnými odborníkmi na právo a vymáhanie pohľadávok, ktorí pokrývajú územie celej Európskej únie.

Medzinárodné právne zázemie
Registrácia a spracovanie sú bezplatné. Iba v prípade úspešnosti bude poplatok za úspech odpočítaný od čiastky náhrady zaslanej leteckou spoločnosťou.

Ľudia, ktorým sme pomohli


Kde ste sa už s nami stretli


Nedovoľte, aby Vám Vaše peniaze vyleteli z ruky! Zaregistrujte svoj prípad teraz!
AKÁ ŠKODOVÁ UDALOSŤ SA VÁM STALA?
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ