Meškanie viac ako 3 hodiny

Hlavná stránka > Vaše práva > Meškanie viac ako 3 hodiny

Meškanie dlhšie ako 3 hodiny a refundácia

Ak bolo meškanie Vášho letu 3 hodiny alebo viac, máte nárok na finančnú náhradu v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ. Táto náhrada môže činiť 250 EUR do 600 EUR. Nariadenie ES č. 261/2004. stanovuje kompenzácie cestujúcich. Odborník spoločnosti Flight-Refund Kft. Vám účinne pomôže v uplatnení nárokov voči leteckým spoločnostiam použitím právnych a technologických zdrojov.
Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!

Dôvody meškania letu

The operation of flights is a complex activity, where different fields of experts work together to get air travellers from one place to another. Air traffic gets busier by the day causing overcrowded airports and airspace that may lead to more delays. The most common reasons for flight delays are severe weather conditions, industrial actions (strikes), overcrowded airports and technical shortcomings. Should an aircraft be delayed due to dangerous weather conditions – since aviation safety is primary -compensation can not be validated, airlines are only liable for mitigation of damages. However in case of some types of technical problems, labor logistic failures and at similar events airline companies are obliged to compensate their passengers with definite amounts of money. The amount of the compensation does not depend on the length of the delay but the distance of the flight route. Based on the Regulation these amounts are:

  • Under 1500 km – 250 EUR
  • Between 1500 to 3500 km – 400 EUR
  • Over 3500 km – 600 EUR

In the event of denied boarding and cancellation or long delay of flights. All passengers with valid tickets are entitled to compensation, even those under the age of 2, who sit on their parents’ laps, regardless of the fact, that these tickets cost only the 10% of a regular priced ticket. There is also no difference between the indemnity and legitimacy of Economy, Business or First Class passengers. Important addition that the directive does not distinguish scheduled, to budget or to charter airlines, all types of commercial flights departing from the EU or the operating airline is seated within the EU, are fall under the scope of the Regulation.
Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!

Meškanie letu kvôli poveternostným podmienkam

Nepriaznivé počasie je najčastejšou príčinou meškania letov. Zlé počasie môže spôsobiť meškanie a zrušenie letov nielen na mieste odletu, počas letu a na mieste príletu. Lietadlo môže zmeniť smer kvôli zlému počasiu a pokračovať v ceste na cieľové miesto, ktoré je odlišné od pôvodného cestovného plánu, v dôsledku čoho sa let predĺži. Na letisku príletu môže zlé počasie spomaliť prevádzku letiska. V niektorých prípadoch môže byť letisko zavreté kvôli zlému počasiu, pričom lietadlá sú presmerované na iné letiská. Samozrejme môže vzniknúť aj opačná situácia, keď na inom letisku sú v dôsledku zlého počasia lety presmerované na letisko Vášho odletu, čo môže spôsobiť meškanie Vášho letu.
V zime je často potrebné neplánovane vykonať odmrazovanie lietadiel, čo takisto môže spôsobiť meškanie letu.

Meškanie jednotlivých letov môže vyvolať reťazovú reakciu, keďže odlety sa uskutočňujú v stanovenom poradí a nie v každom prípade je letový dispečing schopný preradiť let spôsobujúci meškanie na neskorší termín.

V záujme efektívnejšieho využitia letov, môžu lietadlá uskutočniť za deň 2-3 cesty, v dôsledku čoho môže dôjsť k zdržaniu z dôvodu meškania predošlého letu.

Ak ide o nie priamo súvisiacu vis major (vyššia moc) udalosť, tak majú cestujúci v niektorých hore uvedených prípadoch, tiež nárok na odškodnenie. V prípade meškaní a zrušenia letov spôsobených poveternostnými okolnosťami má letecká spoločnosť iba povinnosť zmierniť škody.

Preplnené letiská

Medzinárodná letecká doprava sa neustále rozvíja, letiská s týmto rozvojom len ťažko udržia krok. Letecké spoločnosti často realizujú lety na najpopulárnejšie destinácie k uspokojeniu trhových potrieb. V určitých obdobiach (napr. Vianoce, Veľká noc, začiatok letných prázdnin) sú letiská mimoriadne vyťažené, obsluha leteckej premávky nedokáže vždy promptne reagovať, čo spôsobuje meškanie letov. Vzhľadom k tomu, že organizovanie odletov a príletov lietadiel je komplexnou logistikou, zlyhanie ktorejkoľvek časti tohto procesu (napr. preprava batožín, check-in atď.) môže viesť k omeškaniu.
Letecké spoločnosti sú povinné refundovať náklady, len v prípade chyby vlastných operatívnych procesov. Všetky ostatné prípady sú mimo pôsobnosti spoločností, preto za tieto, letecké spoločnosti nezodpovedajú.

Meškanie letu v dôsledku technických príčin

Nakoľko sú lietadlá komplexnou technickou konštrukciou neustále vystavené veľkému zaťaženiu, väčšie a menšie poruchy sa môžu vyskytnúť aj počas ich preventívnej údržby. Oprava týchto porúch môže ľahko spôsobiť meškanie medzi dvoma letmi. V prípade, že nie je možný rýchly servisný zásah, výmena lietadla je nutná, čo je časovo náročná úloha. V takomto prípade je potrebné vyriešiť, aby bol dispozícii kvalifikovaný letový personál, keďže sa typ lietadla nemusí zhodovať s typom lietadla s technickou poruchou. Nakoľko personál nie vždy disponuje s kvalifikáciou k danému typu lietadla, alebo z dôvodu poruchy predošlého letu vypršal ich pracovný čas, je nutné zabezpečiť nový personál.

Pokiaľ letecká spoločnosť vie dokázať, že sa ani napriek pravidelnej preventívnej údržbe nebolo možné vyhnúť danej technickej poruche, tak ide o nepredvídateľnú udalosť a teda cestujúci nemá nárok na refundáciu nákladov.
Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ