Denied boarding

Home > Your rights > Delays over 3 hours

Co powinienem zrobić, jeśli odmówiono mi wejścia na pokład?

Odmowa przyjęcia na pokład to najtrudniejsza do udowodnienia kategoria. Ważne jest, aby pasażer dysponował dowodem na to, że pomimo jego woli odmówiono mu wejścia na pokład, chociaż na czas stawił się przy bramce z ważną kartą pokładową, dokumentami podróży, bagażem o odpowiedniej wielkości i w stanie stosownym do podróżowania. Jeśli doszło do sporu pomiędzy obsługą naziemną a pasażerami, którym odmówiono wejścia na pokład ważne jest aby nagrać incydent, spisać raport zdarzenia lub poszukać świadków. Dla pasażera bardzo ważne jest zachowanie spokoju, ponieważ w wielu krajach świata zalicza się do czynu podlegającego karze szykanowanie personelu linii lotniczych. Niestety linie lotnicze starają się unikać zagwarantowania usługi i wypłaty rekompensaty lub wedle możliwości nie informują osób poszkodowanych, dlatego też tylko dzięki skutecznym i jednoznacznym środkom prawnym można osiągnąć, że za straty poniesione podczas podróży lotniczych zapewnią rekompensatę, w tym Flight Refund stwarza Wam bezpłatną pomoc.


Register now, in order to get help from Flight Refund to claim compensation for your denied boarding!
 
  General terms and conditions   
   Privacy Notice   
   FAQ