Представяне

Flight Refund като услуга е създадена от две частни лица: от Барбара Шулхоф, икономист и експерт "Комуникация" и от Тамаш Дофек, частен инвеститор, съзнавайки, че дори и често пътуващите не са наясно с правата си и с полагащото им се обезщетение. Пътниците, търсещи компенсация за закъснение, отменяне на полети или дублиране на места получават от авиокомпаниите такава след една сложна, продължителна и свързана с много разходи правна процедура. През изминалите години Flight Refund се разрастна значително. Към основателите се присъедини опитен оперативен менеджмънт, който ръководи международния екип Flight Refund, и който се развива с много бързи темпове, извършва дейност, обхващаща изцяло територията на ЕС. Основателите продължават да вземат активно участие в работата на Flight Refund, и главно във важните области, като развитието на международния бизнес, разработване на стратегия, надзор на взаимоотношенията с клиентите.

Bolyó Anikó

С текущото управление на Дружеството се занимава изпълнителният директор Анита Золтаи-Сабо. Анита е дипломиран икономист, учила е в Будапещенския Икономически Университет, специалност бизнес администрация, ръководство и организация на международнатa логистика, а по-късно допълва тези си знания с IT и международен менеджмънт.  Професионалния си опит в авиационната индустрия придобива при един от доставчиците на ГДС, където като регионален лидер е работила с 34 страни. Притежава огромен опит в областта на международния мениджмънт и в авиационната индустрия. Работила е в Холандия, Германия, Франция и Англия.

Bolyó Anikó

С текущото управление на Дружеството се занимава изпълнителният директор Анита Золтаи-Сабо. Анита е дипломиран икономист, учила е в Будапещенския Икономически Университет, специалност бизнес администрация, ръководство и организация на международнатa логистика, а по-късно допълва тези си знания с IT и международен менеджмънт.  Професионалния си опит в авиационната индустрия придобива при един от доставчиците на ГДС, където като регионален лидер е работила с 34 страни. Притежава огромен опит в областта на международния мениджмънт и в авиационната индустрия. Работила е в Холандия, Германия, Франция и Англия.

Bolyó Anikó

С текущото управление на Дружеството се занимава изпълнителният директор Анита Золтаи-Сабо. Анита е дипломиран икономист, учила е в Будапещенския Икономически Университет, специалност бизнес администрация, ръководство и организация на международнатa логистика, а по-късно допълва тези си знания с IT и международен менеджмънт.  Професионалния си опит в авиационната индустрия придобива при един от доставчиците на ГДС, където като регионален лидер е работила с 34 страни. Притежава огромен опит в областта на международния мениджмънт и в авиационната индустрия. Работила е в Холандия, Германия, Франция и Англия.

Bolyó Anikó

С текущото управление на Дружеството се занимава изпълнителният директор Анита Золтаи-Сабо. Анита е дипломиран икономист, учила е в Будапещенския Икономически Университет, специалност бизнес администрация, ръководство и организация на международнатa логистика, а по-късно допълва тези си знания с IT и международен менеджмънт.  Професионалния си опит в авиационната индустрия придобива при един от доставчиците на ГДС, където като регионален лидер е работила с 34 страни. Притежава огромен опит в областта на международния мениджмънт и в авиационната индустрия. Работила е в Холандия, Германия, Франция и Англия.
Flight Refund работи с международeн екип, включващ юристи и експерти по управление на исковете, специалисти по продажбите и бек офис по цялата територия на Европейския Съюз. Компанията обръща специално внимание на бързото обслужване на клиентите и качествената комуникация с тях, не случайно тази област все още работи под прякото наблюдение на основателите.
 
  Общи правила и условия   
   Декларация за поверителност   
   FAQ