Вашият полет закъснял ли е?
Беше ли анулиран полета ви?

Можете да имате право на компенсация от € 600!

Не си пропилявайте парите!

КАКЪВ ВИД ЩЕТИ ИМАТЕ?
  Можете да имате право на компенсация от € 600!
  Без рискове - Няма победа, няма такса
  Only happy customers

When can we help?

Flight Refund онлайн услугата предоставя помощ на пътници, чиито полети са били значително забавени (с повече от 3 часа), анулирани или поради свръх-резервиране им е било отказано качване на борда през последните 5 години.
ПОЛЕТЪТ МИ СЕ ЗАБАВИ
Осъществяването на полетите е комплексна дейност, при което персонал с различни сфери на дейност работи съвместно, за да могат пътниците да достигнат до своите дестинации. Тъй като въздушният трафик постоянно се увеличава, в определени периоди летищата и въздушните пространства могат да бъдат пренаселени, което може да доведе до закъснения на полетите. Най-честите причини са различни метеорологични условия, стачки, пренаселени летища, както и технически проблеми.
ПОЛЕТЪТ МИ БЕШЕ ОТМЕНЕН
Причините за отмяна на полетите могат да бъдат много разнообразни. Отмяната на полетите може да е поради проблем на авиокомпанията, и поради проблеми, които не са под техен контрол. Когато въпреки усилията на авиокомпанията, обстоятелствата довели до отмяната на полета, не биха могли да бъдат избегнати, говорим за ситуация на непреодолима сила. В този случай авиокомпаниите са отговорни за смекчаване на щетата, и не дължат компенсация.
ОТКАЗАНО МИ БЕШЕ КАЧВАНЕ НА БОРДА
Отказан достъп на борда е най-трудната категория, която трябва да се докаже в правен процес. От съществено значение е пътникът да има доказателство, че неговият борд е отказан с противовес на волята му, въпреки че притежава валидна бордна карта, документи за пътуване, ръчен багаж с подходящ размер и, че е пристигнал навреме за качването на борда.

Как работи Flight Refund?

Flight Refund обработва и проверява безплатно  предоставените му от Юридическият стюард данни. Ако въз основа на предоставените данни, съобразно наредбата на ЕК пътникът има право на обезщетение, Flight Refund изчислява възможно най-високия размер на компенсацията и информира пътника, като по електронен път му изпраща договор за възлагане на искането.

Проверка на процедурата за компенсация
Регистрирайте се и проверете компенсацията си онлайн
Започнете процедурата за компенсация
След постановяването на решение започваме процедурата по предявяване на иск за обезщетение към авиокомпанията
Можете да получите до 600 евро компенсация
Размерът на компенсацията може да бъде до € 600. Сумата зависи от продължителността на полета.

Защо да подавaм иск за обезщетение?


Според европейското законодателство (Регламент № 261/2004)  пътниците имат право на обезщетение до 600 евро, ако полетът им е закъснял повече от 3 часа, или е отменен, или поради дублиране на места им е отказан достъп на борда.
Направи го сам
Ако започнете сами,
бавен процес на администриране
дълга кореспонденция с авиокомпанията
по-малък шанс за успех
"малък административен опит "
стресиращ
Flight Refund
Ако Flight Refund върши черната работа,
плащате само в случай на успех
можете да спестите време и енергия
висока процент на успеваемост
опитни професионалисти
без стрес
отнема само 5 минути
услуга, платима в случай на успех
Ако това е правено от адвокат
Ако назначите адвокат
отнема време
успехът не е гарантиран
"малък административен опит "
стресиращ
цената може да бъде много висока

Как можете да получите парите си?Администриране, платимо в случай на успех
Flight Refund работи с международни правни специалисти на територията на целия ЕС

Международни правни възможности
Регистрацията и администрирането са безплатни. Само в случай на успех, таксата ще бъде приспадната от сумата на компенсацията, изплатена от авиокомпанията.

Хората, на които сме помогнали


Къде сте ни срещали преди,


Не позволявайте парите ви да се пропилеят! Регистрирайте случая си сега!
КАКЪВ ВИД ЩЕТИ ИМАТЕ?
 
  Общи правила и условия   
   Декларация за поверителност   
   FAQ